درباره ما

شرکت مهندسی‌سازان فیدارآزما (دانش بنیان) در اوایل سال ۱۳۹۲ با هدف استفاده از تجربیات موجود در زمینه‌های الکترونیک، ابزار دقیق، آشکارسازی پرتوهای رادیواکتیو و منابع تغذیه خاص، تأسیس شد. عمده فعالیت شرکت در سال‌های اولیه مبتنی بر طراحی و ساخت ابزارهای اندازه‌گیری و آشکارسازی پرتوهای ایکس و گاما بود. به تدریج و به واسطه انجام تعمیرات تخصصی ابزارهای خاص آزمایشگاهی واگذار شده به شرکت، دامنه فعالیت این شرکت به برخی حوزه‌های دیگر نیز گسترش یافت. در حال حاضر شرکت مهندسی‌سازان فیدارآزما در بخش‌های زیر مشغول فعالیت است.

  • طراحی و ساخت آشکارسازهای ایکس و گاما

  • منابع تغذیه خاص

  • طراحی و اجرای سامانه‌های داده‌برداری و ارسال داده

  • خدمات سفارشی‌سازی ابزارهای آزمایشگاهی

  • خدمات فنی و مهندسی شامل تعمیرات تخصصی دستگاه‌های خاص

نام رسمی شرکت

مهندسی‌ سازان فیدار آزما

شماره ثبت

۴۳۸۷۴۴

شناسه ملی

۱۴۰۰۳۴۷۲۴۳۱

کد اقتصادی

۴۱۱۴۷۱۷۸۹۵۶۷

کد پستی

۱۵۴۷۹۱۳۶۱۶