طراحی و ساخت افزونه ارتباطی مبتنی بر پروتکلHART

شرکت مهندسی‌سازان فیدار‌آزما آمادگی دارد افزونه ارتباطی مبتنی بر پروتکل HART را برای انواع ابزارهای اندازه‌گیری فاقد این قابلیت، پیاده‌سازی کند. برای این منظور طراحی و ساخت سخت‌افزار مورد نیاز و تهیه نرم‌افزار سازگار با پروتکل هارت، مطابق نیاز کارفرما، در این شرکت انجام می‌شود. به طوری که تنظیمات اصلی تجهیز مورد نظر با استفاده از دستورهای عمومی HART قابل پیکربندی خواهد شد و در این حالت نیازی به خرید لایسنس و کتابخانه‌های مختص تجهیز نیست. در شکل زیر مشاهده می‌شود، که چگونه شرکت مهندسی‌سازان فیدار آزما با اضافه کردن دو بخش HART CONFIGURATOR و HART MODEM+ PROCESSOR متناسب و سازگار با تجهیز مورد نظر کارفرما، تجهیز را مجهز به افزونه ارتباطی مبتنی بر پروتکل HART می‌کند.

پروتکل ارتباطی HART